FÖRETAGSPRESENTATION

Vill du hålla ett event med SweDen Students och få exponering ut mot ett nätverk av intelligenta, öppna och drivna svenska studenter som studerar på Copenhagen Business School?

Kom till Köpenhamn och anordna ett event för våra medlemmar. Ett event med SweDen Students kan antingen vara med fokus på rekrytering och karriärmöjligheter inom företaget, eller tema-baserade.

Låter det intressant? Kontakta oss på businessrelations@swedenstudents.org så berättar vi mer om hur ni kan vara med och förverkliga våra mål!

ANNONSPAKET

SILVER PACKAGE

5’000 DKK per advert

– Web: 1 advert on our webpage swedenstudents.org

– Email: 1 advert email shot to all of our members.

GOLD PACKAGE

5’000 DKK per advert

– Web: 1 advert X 2 posts on our webpage swedenstudents.org

– Email: 1 advert x 2 email shoots to all of our members.

– Social Media: 1 advert Facebook (on FB-page, 1K+ Likes , and share in FB-group) and Instagram post .

PLATINUM PACKAGE

9’000 DKK per year*

– Web: Unlimited adverts. 2 posts per advert on our webpage swedenstudents.org

– Email: Unlimited email shots. 2 email shoots per advert to all of our members.

– Social Media: Unlimited social media posts. 1 Facebook (on FB-page, 1K+ Likes , and share in FB-group) and Instagram post per advert.

*A year from date of purchase.

PARTNERSHIP

NYTT! Nu finns det möjlighet för er som är intresserade i svenska CBS studenter
att ingå i ett partnership med SweDen Students. Pris vid förfrågan.


Vi formar ett partnership avtal med er som följer era önskningar.
I standard avtalet ingår:


1 Företagspresentation
1 Workshop
Platinum Annonspaket
Er logga på våra tröjor, roll-ups och hemsida


Låter det intressant? Kontakta oss på partnership@swedenstudents.org så berättar vi mer
om upplägget och kan tillsammans med er forma det ultimata upplägget.

kontakt

ERIK ROSWALL
BSc International Business and Politics
Copenhagen Business School
LOVISA GÖSTASSON
MSc Business, Language and Culture
Copenhagen Business School

BSc Business and Economics, Corporate Finance
University of Lund
ELLEN MÅNSSON
Business Relations and Advertisement
businessrelations@swedenstudents.org
BSc Business Administration and Service Management
Copenhagen Business School