Tidigare event: Kommunikationens förändrade roll – Med Prime

  • by

Om eventet

Kommunikationens uppgift har förändrats radikalt de senaste åren i takt med att företagens och organisationernas roll i samhället aktualiserats och debatterats. Kommunikations- och marknadschefer verkar idag i en värld där konsumtion inte längre är ett uttryck för identifikation med ett varumärke utan snarare ett uttryck för samhörighet med företagets eller organisationens värderingar. Tillsammans med snabb ekonomisk, social och teknisk omställning gör detta att kommunikationslandskapet drastiskt har förändrats, och såväl möjligheter som risker förstärkts. Kommunikation har utvecklats från att skapa uppmärksamhet som ger värde, till att skapa värde som ger uppmärksamhet.

Under seminariet kommer teori att varvas med inspirerande exempel från världens alla hörn som visar på hur företag och organisationer kan använda kommunikation som ett verktyg för förändring. Efter seminariet serveras wraps samt öl och vin.

När: 30 september, kl. 18:00 (inskrivning från 17:30)
Var: CBS Solbjerg Plads, SPs12

Hannes Kerstell, partner och kundansvarig med inriktning på marknads-pr på Prime, föreläser och utbildar regelbundet om affärsdrivande kommunikation. Han har tidigare arbetat som ämnesansvarig för PR och strategisk kommunikation på Berghs School of Communication.

OM PRIME

Prime har under de senaste åren varit en av världens mest prisbelönta PR-byråer, med tunga priser från internationella kommunikationstävlingar, såsom Cannes Lions och Clio Awards, i bagaget. Prime erbjuder tjänster inom analys och trender, corporate communications, marketing communications, samt public affairs och krishantering.

Registrering

Efter att du skickat in formuläret nedan skickas ett e-post där du måste bekräfta din registrering. När din registrering är färdig får du ett bekräftelsemail. Du kan bara registrera dig en gång. Vi skickar en påminnelse dagen innan eventet. Genom att registrera dig kommer du även att mottaga information om framtida event med SweDen Students, samt annan information som kan vara intressant för dig!