Så många svenskar pluggar i Danmark

  • by

Sedan 2007 har antalet svenska studenter på Copenhagen Business School (CBS) i Köpenhamn mer än fördubblats. I dag studerar över 500 svenskar på handelshögskolan och Danmark är bland de mest populära valen för utlandsstudier bland svenska studenter.

Läs hela artikeln av The Scholar här!