VEM ÄR SWEDEN STUDENTS?

DET SVENSKA NÄTVERKET PÅ CBS
GRUNDAT ÅR 2011

Vårt mål är att främja relationer mellan svenska näringslivet och svenska studerande på CBS och därmed underlätta steget från studier in i arbetslivet. Genom akademiska, sociala och arbetsrelaterade initiativ önskar vi att förmedla kontakter och stärka relationer mellan de svenska studerande på CBS liksom mellan studerande och företag.

Utöver företagsevent och andra sociala arrangemang, kommer våra initiativ bland annat handla om information om internships och arbetsmöjligheter i Sverige och Danmark, rekrytering, relevanta nyheter och artiklar, föreläsningar, events, mentorskap, och liknande aktiviteter.

Håll utkik efter oss på Solbjerg Plads!

SweDen students är ett nätverk vid Copenhagen Business School som främjar relationen mellan studenterna och förbinder CBS-alumner med det svenska näringslivet.

Kontakt